Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 05, 2012

പഠനത്തോടൊപ്പം 15 ,000 വും കായ്ക്കും വീട്ടുമുറ്റത്ത്‌ !!

¨ ®X¼ßÈàÏùß¹í ÕßÆcÞVÅßAí ÏdLÍÞ·Bæ{Aáùß‚á ÉÀßAáKÄßÜᢠÄÞWÉøc¢ æº¿ß È¿ÞÈÞÃí. ÈG 溿ßæψޢ ÉâJá, §çMÞZ ÎÞØ¢ 15,000 øâÉ ÕàÄÎÞÃí ¥ÕÏßW µÞÏíAáKÄí. çµÞÄ΢·Ü¢ ®¢® çµÞ{¼ßæÜ ¥ÕØÞÈÕV× æÎAÞÈßAW ®X¼ßÈàÏùß¹í ÕßÆcÞVÅßÏÞÏ æµ.®. ÎXçÎÞÙæÈK ÎÈáÕßÈÞÃí ²øá Éâ çÉÞæÜ ÎçÈÞÙøÎÞÏ Õ߼ϵŠÉùÏÞÈáUÄí. ÈßæKæÏÞæA ÉÀßAÞX ÕßG çÈøJí...®Ká ÎÞÄÞÉßÄÞAæ{ æµÞIá ÉùÏßAáK ØÎÏ¢ æµÞIá ÈÞÜá æº¿ß ÈNZ ÄæK Õ‚ßøáæKCßW ®Ká ÎÈáÕßæa µÅ çµZAáK ¦VAᢠçÄÞKÞ¢.
æµÞ‚ß ÄNÈJáU ÎÈáÕßæa ÕàGáÎáxJᢠæ¿ùØßÜáÎÞÏß ÉâJá ÈßWAáKÄá 116 Äø¢ ÏâçËÞVÌßÏ æº¿ßµ{ᢠ26 Äø¢ ²ÞVAßÁáµ{áÎÞÃí. çdµÞØí çÉÞ{ßçÈ×X È¿Jß ÎÈá §ÄáÕæø 50 ÕcÄcØíÄ ÏâçËÞVÌßÏ §ÈBZ ÕßµØßMß‚ßGáIí. ¥ÄßW æµÞUÞæÎKá çÄÞKßÏÄÞÃá 116W ©UÄí. ÄÞÏíÜXÁßW ÈßKá §ùAáÎÄß æº‡áK ²ÞVAßÁáµ{ßW æÁXçdÁÞÌßÏÎÞÃá µâ¿áÄW.  ®X¼ßÈàÏùß¹í ²KÞ¢ ÕV×¢ çºVKçMÞZ ¦ÜáÕÏßæÜ ÌtáÕßæa ÕàGßW ÈßKÞÃá ÎÈá øIá ÄIí ÏâçËÞVÌßÏ æµÞIá ÈGÄí.溿ߵ{áæ¿ Í¢·ß µIá µâ¿áÄW æÕèùxßAÞÏáU ¥çÈb×ÃÎÞÏß ÉßKà¿í. çÉÞAxí ÎÃßÏßW ÈßKá Îß‚¢ Éß¿ß‚ µÞÖá æµÞIÞÃá èĵZ ÕÞBßÏÄí. ÏâçËÞVÌßÏ Äß{Bß ÈßWAáK µÞÜÎÞÏßøáKÄßÈÞW 175 øâÉ Õæø èĵZAí ¥Ká ÈWçµIß ÕKá. ÕßJá Îá{MßAÞÈáU dÖ΢ ¦Æc¢ ÄæK ©çÉfß‚á. µÞøÃæÎLÞæÃKá çºÞÆß‚ÞW ¥BæÈ  ©IÞÏæĈޢ 'µáEß µáEß Ë{çÕÝíØÞÏßøáKáæÕKá ÎÈá. µã×ß Ø¢Ìtß‚ ¿ßÕß ÉøßÉÞ¿ßµZ µIÞÃá ÉÜÄᢠÉÀß‚Äí. ÉÀÈJßæa ²ÞçøÞ ÕV×ÕᢠÉßKß¿áçLÞùᢠèĵ{áæ¿ ®HÕᢠµâ¿ß. ææĵ{áæ¿ ®H¢ øIßW ÈßKá ÈÞÜÞÏß  ÈÞÜí ®GÞÏß çÄÞG¢ Õ{VKá. ÎÈáÕßæa ¥ÕØÞÈ ÕV× ÉøàfAá ÎáXÉá ÄæK µã×ß Õß¼Ïß‚á èÄ µ‚Õ¿¢ Äá¿Bß. ²øá èÄAí 50 øâÉ ÎáÄW 350 ÕæøÏÞÃá ÕßÜ. ÉÀß‚æÄÞæA çÕØíxÞçÏÞ
®Ká çÄÞKæÜÞKᢠÉçf  ¨ µcÞ¢ÉØí µã×ßAÞøÈ߈. ®¢Ìß® 溇â èÄ ÌßØßÈØí ÕßÉáÜæM¿áJâ ®æKÞæAÏÞÃá ÎXçÎÞÙæa ÕßµØÈ èÜX. ¥¼ßÄíµáÎÞVê ÜfíÎß dÉÍ ÆOÄßµ{áæ¿ ÎµÈÞÃí ÎXçÎÞÙX.   ¥ÕÇßAÞÜJá µáGßµZAá d·ÞËíxßBᢠæÜÏùßBᢠÎÈá dËàÏÞÏß ÉÀßMß‚á ÈWµáKáÎáIí. ÉáÄáÄÜÎáù ®X¼ßÈàÏùß¹í æµÞIá ÎÞdÄÎÞÃá ÍfßAáKæÄKí ¦øÞÃá ÉùEÄí?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...