Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 31, 2012

ഭൂമിക്കായി ഒരു മണികൂര്‍ !!

¦ç·Þ{ÄÞÉÈJßæa øâfÄ µáùÏíAÞÈÞÏß çÜÞµæÎBᢠ²øá ÎÃßAâV èÜxáµZ ¥ÃÏíAáµ ®KÄÞÃí çÜÞµ ÍìÎ ÈÞÝßµ (®VJí ¥ÕV) ®KÄí. ®ˆÞ ÎÞV‚ßçÜÏᢠ¥ÕØÞÈæJ ÖÈßÏÞÝíºÏÞÃí çÜÞµ ÍìÎ ÈÞÝßµ ¦ç¸Þ×ßAáKÄí. øÞdÄß 8.30 ÎáÄW 9.30 Õæø ¥ÄcÞÕÖcÎ߈ÞJ èÜxáµZ ¥ÃÏíAáµ ®KÄÞÃí ®VJí ¥ÕV ¦ÕÖcæM¿áKÄí. 2004W ³Øíçd¿ÜßÏÏßÜÞÃí ¦ÆcÎÞÏß ÍìÎ ÈÞÝßµ ¦ç¸Þ×ßAÞX Äá¿BßÏÄí. çÕZÁí ËIí çËÞV çÈ‚V (WWF) ®K Ø¢¸¿ÈÏÞÃí çÜÞµ ÍìÎÈÞÝßµ ¦ç¸Þ×BZAí Äá¿AÎßGÄí. 2004W æºùßÏ çÄÞÄßW ¦ø¢Íß‚ ÍìÎ ÈÞÝßµ ¦ºøâ 2006 ÎáÄÜÞÃí ²øá ÎÃßAâV çÈø¢ ÍâÎßÏßæÜ èÜxáµZ ¥Ã‚á ÍâÎßæÏ Ø¢øfßAÞÈÞÏß ²Jáçºøáµ ®K ÄÜJßçÜAí ®JßÏÄí. 2007W ³Øíçd¿ÜßÏÏßæÜ ØßÁíÈßÏßW È¿K ÍìÎÈÞÝßµ ¦ºøâ ÎáÄÜÞÃí çÜÞµJßæa dÖiÏßçÜAí ¨ ¦ç¸Þ×ÉøßÉÞ¿ßµZ µ¿Ká ÕKÄí.

Äá¿VKáU ÕV×B{ßW ÕßÕßÇ øÞ¼cBZ ÍìÎ ÈÞÝßµ ¦ºøÃJßW ÉæC¿áAáKáIí. 2009 ÎáÄÜÞÃí §Lc çÜÞµ ÍìÎ ÈÞÝßµ ¦ºøÃJßW ÉCÞ{ßµ{ÞµÞX Äá¿BßÏÄí. 56 È·øB{ßÜÞÏß 50 ÜfçJÞ{¢ ¼ÈBZ 2009W ÍìÎÈÞÝßµ ¦ºøßAÞX §LcÏßW ÄÏÞùÞÏß ®KÞÃí µÃAáµZ. ²øá ÎÃßAâV ¥ÕV èÜxáµZ ¥Ã‚ÄßÜâæ¿ 1000 æηÞÕÞGí èÕÆcáÄß ÜÞÍßAÞÈÞæÏKᢠµÃAáµZ ÉùÏáKá. Äá¿VKáU ÕV×B{ßW §LcÏßW ÍìÎÈÞÝßµ ¦ºøÃJßÈí ÕX dɺÞø¢ ÜÍß‚á. µÝßE ÕV×¢ §LcÏßæÜ 130 È·øB{ßÜᢠ²çGæù d·ÞÎB{ßÜáÎÞÏß ÜfµÃAßÈá ¼ÈBZ èÜxí ¥Ã‚í ¨ ©ÆcÎJßW ÉæC¿áJáÄÞÏÞÃá µÃAáµZ. çµø{JßÜᢠ²çGæù ¼ÈBZ ®VJí ¥ÕV ¦ç¸Þ×B{ßW ÉæC¿áJßøáKá. çµø{JßW ÎÞdÄ¢ 163 æηÞÕÞGí èÕÆcáÄß ÜÞÍßAÞX µÝßEá. ¦ç·Þ{ ÕcÞɵÎÞÏß 135 øÞ¼cB{ßÜÞÏß 5251 È·øB{ßæÜ øIá çµÞ¿ßçÏÞ{¢ ¼ÈBZ 2011æÜ ÍìÎ ÈÞÝßµÏßW ÉæC¿áJÄÞÏß µÃAáµZ ÉùÏáKá.

Ø‚ßX æÄIáWAùÞÃí ¨ÕV×¢ §LcÏáæ¿ ÍìÎÈÞÝßµ ¦ç¸Þ×B{áæ¿ ¥¢ÌÞØßÁV. ÈâùÞ¢ æØFáùßÏáæ¿ Äß{AJßW ÈßWAáK Ø‚ßæÈ µâ¿ÞæÄ çµÞÜÞÕùß ·ÞÈJßÜâæ¿ §LcÏßÜᢠÉáùJᢠdÉØßiÈÞÏ ÄÎßÝí ØßÈßÎÞ È¿X ÇÈá×ᢠ®VJí ¥Õùßæa dɺÞøÃJßÈÞÏß ø¢·JáIí. '° ÕßW §Ëí Ïá ÕßW ®KÄÞÃí ¨ ÕV×æJ ®VJí ¥Õùßæa dɺÞøà ÎádÆÞÕÞµc¢. æËÏíØí ÌáAí, ¿ßxbV, ·â·ßZ ƒØí, Ïâ ¿câÌí Äá¿Bß ÕßÕßÇ çØÞ×cW ÎàÁßÏ èØxáµ{ßÜâæ¿ ÕXçÄÞÄßÜáU dɺÞøà ÉøßÉÞ¿ßµ{ÞÃí ¨ ÕV×¢ §LcÏßW Ø¢¸¿ßMß‚ßGáUÄí. çÜÞµæJÞGÞæµ çµÞ¿ßAÃAßÈá ¼ÈBZ ¨ ÕV×æJ ®VJí ¥ÕùßW ÉæC¿áAáæÎKÞÃí ØâºÈµZ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...