Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 09, 2012

അതി മധുരം; കുരുവില്ലാത്ത തന്നിമത്ഹന്‍ മഞ്ഞ നിറമുള്ളത്

ÄãÖâV : øÞ¼cJí ¦ÆcÎÞÏß çµø{ µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜ µáøáÕ߈ÞJ ÄHß ÎJX ÕßµØßMßæ‚¿áJá. ©UßæÜ ÎÞ¢Ø{ÎÞÏ ÍÞ·JßÈá ºáÕMßÈá ɵø¢ ÎE Èßù¢. ÕßçÆÖJí §Jø¢ ÄHßÎJX ØÞÇÞøÃÎÞÃí. §LcÏßW §ùAáÎÄß æºÏíÄ ÕßJáÉçÏÞ·ß‚á ¥ÉâVÕ¢ ºßÜ ØíÅÜJá µã×ß æº‡áKáIí. ²øá µßçÜÞd·Þ¢ ÕßJßÈí ²Kø Üf¢ øâÉÕæøÏÞÃá ÕßÜ. ØÞÇÞøà µV×µVAáµâ¿ß §Äá ÜÍcÎÞAÞÈáU ÕÝß çÄ¿ßÏÞÃá µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜ É‚Aùß µã×ß ÕßÍÞ·¢ ¥çØÞç×cxí dÉËØV çÁÞ. ¿ß.dÉÆàÉí µáÎÞùᢠآ¸ÕᢠµáøáÕßˆÞ ÄHßÎJX ÕßµØßMß‚Äí. ×á·VçÌÌß ®KùßÏæM¿áK ÄHßÎJX ØÞÇÞøà §ÈÕáÎÞÏß çÏÞ¼ßMß‚ÞÃí ÎE ÈßùJßÜáU  µáøáÕßˆÞ ÄHßÎJÈáIÞAßÏÄí. ÎøáKá ·áÃÕᢠdÉÄßçøÞÇ çÖ×ßÏᢠÎÇáøÕᢠµâ¿áÄÜÞÃí. ØÞÇÞøà ÄHßÎJÈßW 500 µáøáÕæø µÞÃá¢. µáøá µáùE §È¢ ÎÞVAxßæÜJßÏßGáIí.§ÄßW §øáKâçùÞ{¢ µáøáÕáIí. ºßÜ ·çÕ×à çµdwBZ ¨ ø¢·Já ؼàÕÎÞæÃCßÜᢠµV×µVAá æÉæGKá ÜÍcÎÞAÞÕáK ÄøJßÜáU ØÞçCÄßµ ÕßÆc Õß¼ÏßAáKÄí ¦ÆcÎÞÏÞÃí. µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜ ¨ ÕßÆc §Èß ù¼ßØíxV æºÏíÄá ÕßÕßÇ ÄÜJßW ÉøßçÖÞÇß‚á µV×µVAá æµÞ¿áAÞÈáU ¥ÈáÎÄß ÈWµÃ¢. ÕßJ߈ÞJÄáæµÞIá ²øá Õß{ µÝßEÞW ¥¿áJ Õß{ÏíAá ÕßJáµZ 溿ßÏßWÈßKá çÈøßæG¿áAÞÈ޵߈. ¯æÄCßÜᢠ¯¼XØßµZ µãdÄßÎ ÕßJáWMÞÈ¢ È¿Jß µV×µVAá ÕßJá ÕßWAâ. ØVÕµÜÞÖÞÜ çÈøßGá §Äá È¿MÞAáKÄßÈá µÞÜÞÄÞÎØÕᢠÈâÜÞÎÞܵ{ᢠ¯æùÏÞÃí. ÕßJßÈá ÕßÜ µâ¿áæÎCßÜᢠµÞÏÏáæ¿ ÕßÜ §øGßÏÞæÃKÄÞÃí µV×µøáæ¿ çÈG¢. çÁÞ. ¦V.Øá¼ÞÄ, ®¢.®Øí.¼×àÆ ®KßÕøᢠ·çÕ×ÃJßÈá ØÙÞÏß‚á.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...