Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 14, 2012

കേരള ബ്രാന്‍ഡ്‌ കശുവണ്ടി ;ÈcâÁWÙß D çµø{ µÖáÕIß ¦ÍcLø, øÞ¼cÞLø ÕßÉÃßµ{ßW dÉçÄcµ dÌÞXÁÞÏß dɺøßMßAÞÈá¢-  æÄÞÝßÜÞ{ßµ{áæ¿ ØÎd·çfÎJßÈᢠµÖáÕIß ÕßµØÈ çµÞVÉçù×X ÉiÄßµ{ÞÕß×íµøßAáæÎKá æºÏVÎÞX ¦V. ºdwçÖ~øX ¥ùßÏß‚á. ÎâKá ÕV×Jßȵ¢ çµÞVÉçù×æÈ ÜÞÍJßæÜJßAÞÈáU ÕßÉÃÈ ÄdLBZAÞÃá øâÉ¢ ÈWµáµ. ¨ ÕV×¢ Ø¢ØíÅÞÈJá 10 Ø¢Íøà çµdwBZ ÄáùKá ÜÍcÎÞÏß¿çJÞ{¢ µÖáÕIß ÈcÞÏÕßÜÏíAá çÖ~øßAá¢. ©WÉKJßÈá Îßµ‚ ÕßÜ ÜÍßAáKçÄÞæ¿ µV×µV µÖáÕIß µã×ßÏßçÜÏíAá Äßøßæ‚JáæÎKÞÃá dÉÄàf. çµø{ µÖáÕIßÏáæ¿ ·áÃçÎzÏíAí ªKW ÈWµßÏÞÃá- dÌÞXÁí dɺøßMßAáµ. µÏxáÎÄßæÏAÞZ ¦ÍcLø ÕßÉÃß ØÞÇcĵ{ÞÏßøßAᢠºâ×â 溇áµ. µâ¿áÄW ÎâÜcÕVÇßÄ ©WÉKB{ᢠÉáùJßùAá¢. Èâùá çµÞ¿ßçÏÞ{¢ øâÉÏáæ¿ ØFßÄÈ×í¿ÎÞÃá çµÞVÉçù×æa dÉÇÞÈ ÌÞÇcÄ. §Äá ÈßµJáKÄßÈáU ÎÞV·BZ µæIJÞX Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞøᢠÌÞCáµ{áæ¿ µYçØÞV×cÕáÎÞÏáU ºV‚µZ ¥LßÎ ¸GJßÜÞæÃKá çµÞVÉçù×X ®¢Áß çÁÞ. æµ.®. øÄà×í æÕ{ßæM¿áJß. ÎáX §¿ÄáÎáKÃß ØVAÞøßæaÏᢠÎdLß Éß.æµ. ·áøáÆÞØæaÏᢠdµßÏÞvµ È¿É¿ßµZ ÕX ÉÄÈJßW ÈßKá µøµÏùÞX çµÞVÉçù×æÈ ØÙÞÏß‚ßGáæIKá ºdwçÖ~øX ÉùEá. çfÎÉøßÉÞ¿ßµZAá çµdw ØVAÞøßæa ÕÈßÄÞ, ÖßÖáçfÎ ÕµáMßW ÈßKí 20 çµÞ¿ß øâÉ ÜÍßAáæÎKÞÃá dÉÄàf. çµÞVÉçù×Èá µàÝßÜáU 30 ËÞµí¿ùßµ{ßÜᢠµáùE ÕßÜÏíAá Ífâ ÜÍcÎÞAÞX- µaàÈáµZ ÄáùAá¢, µYØcâÎV æËÁßæa ÈcÞÏÕßÜA¿µ{ᢠ¦ø¢ÍßAá¢. æÄÞÝßÜÞ{ßµZAá ÏâÃßçËÞ¢ ÈWµÞÈᢠÄàøáÎÞÈß‚ßGáæIKá ºdwçÖ~øX ¥ùßÏß‚á.
(courtesy:manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...