Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 16, 2012

ചെലവു കുറഞ്ഞ മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജന ലായനി കേരളത്തിലേക്കും !!

æºÜÕá µáùE øàÄßÏßW ~øÎÞÜßÈc¢ Ø¢Øíµøß‚á è¼Õ Õ{ÎÞAß ÎÞxáKÄßÈáU ØÞçCÄßµ ÕßÆc çµø{ ÕßÉÃßÏßW ®JßAáKÄßÈáU È¿É¿ßµZ ÉâVJßÏÞÏÄÞÏß  çµÞÝßçAÞ¿í d·àX çµø{ ÌçÏÞ ØÏXØí ®¢Áß:  ×Þ¼á ç¼ÞØËí, ÕÏÈÞ¿í ÙøßÄ çµø{ ÌçÏÞæ¿µí ®¢Áß.: ÎÞÄcá ¯dÌÙÞ¢, èÎØâV æ¼®¢®Øí ÌçÏÞæ¿µí ®¢Áß: æµ. ÎÇáØâÆÈX ®KßÕV ¥ùßÏß‚á.

ÎâKá ÕV×JßÜÇßµÎÞÏß èÎØâV çµÞVÉçù×Èá µàÝßæÜ ¿Y µÃAßÈá ÎÞÜßÈc¢ Õ{ÎÞAß ÎÞVAxßæÜJßAáK æ¼®¢®Øí ÌçÏÞ濵í ØíÅÞÉÈÕáÎÞÏß ØÙµøß‚ÞÃá çµø{JßÜᢠÉøßÉÞ¿ß È¿MßÜÞAáKÄí. µâGßÏßGßøßAáK ÎÞÜßÈcJßçÜAá è¼Õ ÜÞÏÈßÏᢠæÕUÕᢠæÕˆÕᢠçºVJá  dÉçÄcµ¢ ÄÏÞùÞAßÏ '²ÞV·ÞÈßµí ÜÞÏÈß ²ÝßAáµÏÞÃá 溇áKÄí.

§çÄÞæ¿ ÆáV·tÎáIÞµáKÄí ÈßÜÏíAá¢. 40 ÆßÕØJßÈáUßW ÎÞÜßÈc¢, Õ{ÎÞÏß ÎÞùá¢. Äá¿VKá ƒÞØíxßµí ÈàA¢ æºÏíÄá ¥øß‚ÄßÈá çÖ×ÎÞÃá Õ{¢ ÕßWÉÈÏíAÞÏß ®JáKÄí. ¥Fá ÜàxV ÜÞÏÈß ©ÉçÏÞ·ß‚á ²øá ¿Y ÎÞÜßÈc¢ Õ{ÎÞAß ÎÞxÞX ØÞÇßAá¢. ÜÞµí¿ßµí ¦ØßÁí, ÜÞµíç¿Þ çÌØßÈØí, æËÞçGÞ ØßLxßµí, ÏàØíxí, ¦µí¿ßçÈÞ çÎÝíØßÁØí, æÎ·Þ çÌØßÈØí ®KßÕÏÞÃá ÜÞÏÈßÏßÜáUÄí. 120 øâÉÏÞÃá ²øá ÜàxV ÜÞÏÈßÏáæ¿ ÕßÜ.µâ¿ÞæÄ, ÎÜßÈ ¼Ü¢ ÖáiàµøßAáKÄßÈáU ÜÞÏÈßÏᢠÄÏÞùÞAßÏßGáIí.

§ÄᢠÕß¼ÏdÉÆÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ß‚á ÕøáKáIí. 38 øâÉÏÞÃá ²øá ÜàxV ÜÞÏÈßÏáæ¿ ÕßÜ. 1000 ÜàxV ¼Ü¢ ÖáiàµøßAÞX ÈÞÜá øâÉÏÞÃá æºÜÕá ÕøáKÄí. ÎÞÜßÈc¢ ²ÝáµáK ²Þ¿µ{ßW ÜÞÏÈß Ä{ßAáµÏÞÃá 溇áKÄí.çµø{JßW ÎÞÜßÈc dÉÖíÈ¢ øâfÎÞÏ ØÞÙºøcJßÜÞÃá ÜÞÏÈß çµø{JßæÜ ÎÞVAxßæÜJßAÞX ÈßVÎÞÄÞAZ ÄÏÞùÞÏÄí.

çµÞÝßçAÞ¿í d·àX çµø{ ÌçÏÞ ØÏXØí, ÕÏÈÞ¿í ÙøßÄ çµø{ ÌçÏÞæ¿µí ®Kà ØíÅÞÉÈB{áæ¿ çÈÄãÄbJßÜÞÃá ÜÞÏÈß ÕßÉÃßÏßæÜJßAáKÄí. 12Èá çµÞÝßçAÞ¿á È¿AáK º¿BßW ÜÞÏÈß ÉáùJßùAá¢. Õà¿áµ{ßW çÉÞÜᢠ®{áMJßW ÎÞÜßÈc ÈßVÎÞV¼ÈJßÈÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAÞX ÉxáK ÕßÇJßÜÞÃá ÜÞÏÈß ÄÏÞùÞAßÏßGáUæÄKá¢, Ø¢ØíÅÞÈæJ ÕßÕßÇ d·ÞÎ ÉFÞÏJáµ{ᢠȷøØ͵{ᢠÎÞÜßÈc ÈßVÎÞV¼ÈJßÈÞÏß ÜÞÏÈß ©ÉçÏÞ·ßAáKÄá Ø¢Ìtß‚á ÕßÕøBZ ¦øÞÏáKáæIKᢠÍÞøÕÞÙßµZ ¥ùßÏß‚á.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...