Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 10, 2012

സൂര്യ വെളിച്ചം ഊര്‍ജ്ജമാക്കുന്നവിധം !!

ØâøcdɵÞÖJßW ÈßKá ÆßÕØÕᢠøIí µßçÜÞÕÞGí èÕÆcáÄß ©WÉÞÆßMßAÞÕáK ³Yd·ßÁí çØÞ{ÞV ÉÞÈÜáµZ §XØíxßxcâGí ³Ëí ÉÞÜßçÏxàÕí æÎÁßØßÈßW (°Éß®¢) ØíÅÞÉß‚á.  dɵãÄßÏßæÜ ªV¼ çdØÞÄØáµ{áæ¿ ©ÉçÏÞ·¢ ÎáXÈßVJß dÉÕVJßAáK ØYÜßxí Ëcâ‚V ®K ØíÅÞÉÈ¢ 3.5 Üf¢ øâÉ æºÜÕßW çØÞ{ÞV ÉÞÈW ØíÅÞÉß‚Äí. ÆßÕØÕᢠ®Gá ÎáÄW 10 µßçÜÞÕÞGí Õæø èÕÆcáÄß ©ÉçÍÞ·ÎáU °Éß®NßW ɵWØÎÏçJAí ¦ÕÖcÎáU èÕÆcáÄßÏáæ¿ ²øáÍÞ·¢ §ÄßÜâæ¿ ÜÍßAá¢. µâ¿áÄW ÉÞÈÜáµZ ØíÅÞÉß‚ÞW 20 µßçÜÞÕÞGí Õæø èÕÆcáÄß ©WÉÞÆßMßAÞÕáK ÕßÇJßçÜAí §ÄßæÈ ÎÞxÞÈᢠØÞÇßAá¢.
ÌÞxùß ©ÉçÏÞ·ßAÞæÄ §XæÕVGV Îáç~È çÈøßGí æÎÏßXd·ßÁßçÜAá ÄæKÏÞÃí §Õßæ¿ ÈßKí ©WÉÞÆßMßAáK èÕÆcáÄß ÈWµßÏßøßAáKÄí. ²øá ÆßÕØ¢, ¦Ýíº, ÎÞØ¢, ÕV×¢ ®KßBæÈ §ÄßÜâæ¿ ©WÉÞÆßMß‚ èÕÆcáÄß ®dÄæÏKí §XÕVGùßÜâæ¿ ¥ùßÏÞÈÞÕá¢. èÕÆcáÄß ©ÉçÍÞ·¢ §ˆÞJ ÆßÕØB{ßW ¨ èÕÆcáÄß èµ®Øí§ÌßÏáæ¿ d·ßÁßçÜAá çÉÞµá¢. ÌÞxùß ©ÉçÏÞ·ßAÞJÄßÈÞW çØÞ{ÞVÉÞÈÜáµZ ØíÅÞÉßAáçOÞÝáU æºÜÕßÈá ÉáùæÎ ¥xµáxMÃßÏíAáU Îxá æºÜæÕÞKᢠÉßKà¿áIÞµáK߈ ®KÄÞÃá ÎæxÞøá dÉçÄcµÄ. 16 ÉÞÈÜáµ{ÞÃí °Éß®NßW ØíÅÞÉß‚ßGáUÄí. 25 ÉÞÈÜáµZ µâ¿ß ØíÅÞÉßAÞÈÞÏÞW °Éß®NßçÜAí ¦ÕÖcÎÞÏ èÕÆcáÄß ©WÉÞÆßMßAÞÈÞÕáæÎKí ÁÏùµí¿V æµ. Øáçø×í µáÎÞV ÉùEá.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...