Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 21, 2012

സുഗന്ധം പകരും വെള്ള കുന്തിരിക്കമ

ÉÖíºßθGJßæÜ ÎÝAÞ¿áµ{ßW Õ{øáK ÕXÎøÎÞÃí æÕUèMX. ©Ïø¢ µáùE Îܵ{ßÜÞÃí µÞÃæM¿áKÄí.  2000 Îßˆß ÎàxùßW µâ¿áÄW ÎÝÏáUß¿JáÎÞdÄçÎ Õ{øÞùáUâ. ®KÞW ÍâÎßÏáæ¿ ¥¿ßÏßW ¼ÜJßæa ØÞKßÇc¢ ÇÞøÞ{ÎÞÏß ©U ºßÜ §ÜæµÞÝßÏᢠµÞ¿áµ{ßÜᢠÈÞGßXdÉçÆÖJᢠµÞÃÞ¢. ¥ÄßææÖÄc¢ ÉxßÜï.  ¥ÄßÈÞW ÈÞGßW §Äßæa Õ{V‚ Õ{æøAáùÕÞÃí. Éçf, µ¿çÜÞøB{ßW ÈÜï øàÄßÏßW Õ{øáKáIí.

§ì ÎøJßæa æÄÞÜß ÎßÈáØÎáUÄᢠçÈVJÄáÎÞÃí. æÄÞÜßÏßW æÕUæMÞGáµZ ©IÞÕá¢. ÉâAÞÜ¢ ¼ÈáÕøßÏßW ¦ø¢ÍßAá¢. ÎßAÕÞùᢠÎÞV‚í Õæø ÈàIáÈßWAá¢. ÉâAZAá æÕUÈßù¢, Øá·tÕáÎáIÞÏßøßAá¢.

æÕUAáLßøßAJßW ÈßKá ÜÍßAáK µáLßøßA¢ ÉáµÏíAÞX çÕIß ©ÉçÏÞ·ßAÞÕáKÄÞÃí. ÉáøÞÄȵÞÜ¢ÎáÄW ÈNáæ¿ dÉÞV@ÈÞÜÏBZ §dɵÞø¢ Øá·tÉâøßÄÎÞAßÏßøáKá §ì Îø¢. Ìái ææ¼ÈÎÄ ÕßÖbÞØßµ{ᢠæÕUAáLßøßAJßæa ÉáµæÏ dÉÞV@ÈÞ çÕ{µ{ßW ©ÉçÏÞ·ß‚ßøáKá.

æÕUèMÈßæa ØbÞÍÞÕßµ ÉáÈøáqÕ¢ Õ{æø µáùÕÞÃí.

ÕßJí ÎßAÕÞùᢠÎHßW µß¿Ká ÈÖßAáµÏÞÃá ÉÄßÕí. ææÄ µãdÄßÎÎÞÏß ©IÞAâ. Ä¿ßAá æÕUÏᢠµÞÄÜáÎáIí. µÞÄÜßÈá ÎBßÏ æÕUÈßù¢. §Äá µáù‚áµÝßÏáçOÞZ ÄÕßGáÈßùÎÞµá¢.

ÌÜÕᢠÍÞøÕᢠ§ì¿á¢ µáùÕÞÃí. ææÉïÕáÁí, ÉÞAß¹í æÉGß ®KßÕÏíAÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢. Ä¿ßÏßW ÈßKá ÜÍßAáK ²øßÈ¢ µùÏíAí ææÕxí ÁÞNV ®KÞÃá çÉøí. §Äá ÕÞVÃß×í ©IÞAÞÈᢠÉáµÏíAÞÈᢠ©çÏÞ·ßAáKá. §Äßæa §Ü, µù ®KßÕÏíAí ²ì×Ç·áÃÎáIí.

Õãf¢: æÕUAáLßøßA¢ / æÕUèMX
ÖÞØídÄÈÞ΢: ÕxàøßÏ §XÁßA
Vateria indica§¢·ïß×í çÉøí: §LcX çµÞÉW d¿à / ææÕxí ÁÞNV
Ø¢ØíµãÄ¢: ØV¼µ, ¥¼µVÃ, ØV¼.
(courtesy;manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...