Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 21, 2011

ഏലം ലേലം ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞു പുനരാരംഭിക്കും. !!

æµÞ‚ß: ÎáÜïæMøßÏÞV dÉÖíÈæJ Äá¿VKí ÈßVJßÕ‚ ¯Ü¢ çÜÜ¢ dµßØíÎØí µÝßÏáKçÄÞæ¿ ÉáÈøÞø¢ÍßAÞX ÄàøáÎÞÈß‚á.

ØíææÉØØí çÌÞVÁí ¦ØíÅÞÈJá µã×ßAÞøáæ¿Ïᢠçµø{JßW ÈßKáU ÕcÞÉÞøßµ{áæ¿ÏᢠçÏÞ·JßÜÞÃí §AÞøcJßW ÇÞøÃÏÞÏÄí. 23Èí µáxcÞ¿ßÏßæÜ ØíææÉØØí ÉÞVAßW, ÄÎßÝíÈÞGßW ÈßKáU ÕcÞÉÞøßµæ{ÏᢠÁàÜVÎÞæøÏᢠÉæC¿áMß‚í çÏÞ·¢ Õß{ß‚áµâGÞX ÄàøáÎÞÈß‚ßGáIí. §ì çÏÞ·JßW çÜÜ¢ ÉáÈøÞø¢ÍßAáK ÄàÏÄß dɶcÞÉßAáæÎKí ØíææÉØØí çÌÞVÁí ÕãJBZ ÉùEá.
ØíææÉØØí çÌÞVÁí ææÕØí æºÏVÎÞX çùÞÏí æµ. ÉìçÜÞØßæa ¥ÇcfÄÏßW çºVK ¥¿ßÏLø çÏÞ·JßW çÌÞVÁí ¥¢·BZ, ÁÏùµí¿VÎÞV, ÕcÞÉÞøßµ{áæ¿ÏᢠµV×µ Ø¢¸¿Èµ{áæ¿ÏᢠdÉÄßÈßÇßµZ ®KßÕV ÉæC¿áJá. çÜÜ¢ ÈßÜ‚ÄßæÈ Äá¿VKí, µã×ßAÞøᢠÕcÞÉÞøßµ{ᢠçÈøß¿áK dÉÖíÈB{ßW çÏÞ·¢ ¥ÄàÕ ©ÄíµÃíÀ dɵ¿ßMß‚á.

ÎáÜïæMøßÏÞV dÉÖíÈæJ Äá¿VKí øIÞÝíºÏßçÜæùÏÞÏß ¯ÜJßæa çÜÜ¢ È¿AÞJÄßÈÞW æºùáµß¿ µã×ßAÞøᢠçÄÞG¢ ©¿Îµ{ᢠÕcÞÉÞøßµ{ᢠµ¿áJ dÉÄßØtßÏßÜÞÃí. çÄÞGB{áæ¿ dÉÕVJÈ¢ ÈßÜ‚Äí 30,000 çÉVæACßÜᢠæÄÞÝßÜßÜïÞÄÞAßæÏKá µÃAÞAáKá. ç¼ÞÜßAÞøßW ÍâøßÍÞ·ÕᢠÄÎßÝíÈÞGßW ÈßæKJáKÕøÞÃí. 100 çµÞ¿ß øâÉÏáæ¿ ¯ÜA çÜÜ¢ 溇ÞÈÞÕÞæÄ æµGßAß¿AáKáIí.

²ÞçøÞ ¦ÝíºÏßÜᢠ600 ¿çHÞ{¢ çÄÏßÜÏáæ¿ çÜÜÎÞÃí È¿KßøáKÄí. ÁßØ¢ÌV ¥FßÈá çÖ×¢ §ì çζÜÏßW çÜÜÎáIÞÏßGßÜï. çÄÞGB{ßW ç¼ÞÜß È¿AÞJÄá ÎâÜ¢ 1000 ¿HßæaæÏCßÜᢠÕß{ È×í¿ÎáIÞµáæÎKá µã×ßAÞV ÉùEá. µÏxáÎÄßæÏÏᢠ§Äá ÌÞÇß‚á. ÎáXÕV×æJ çÎÞÙÕßÜæÏ Äá¿VKí ¯Üæ‚¿ßµZAí æ΂æMG Éøߺøâ ÈWµßÏÄᢠ¥ÈáµâÜ µÞÜÞÕØí@Ïᢠ©WÉÞÆÈ¢ ÕVÇßMßAÞX ØÙÞϵÎÞÏß. µÝßE ÕV×¢ µßçÜÞd·ÞÎßÈí ÕßÜ 1500 øâÉÏíAá Îáµ{ßÜÞÏßøáKá. ©WÉÞÆÈ¢ µâ¿ßÏçÄÞæ¿ §ì ÕV×¢ ÕßÜÏß¿ßEí §Äßæa ɵáÄßçÏÞ{ÎÞÏß.

®KÞW ¦µV×µÎÞÏ ÕßÜ ÈßÜÕÞø¢ µÏxáÎÄß ÕVÇßAÞX ØÙÞÏß‚á. 200 ¿Hßæa µÏxáÎÄß ²ÞVÁV ÈßÜÕßÜáIí. Éçf, çÜÜ¢ ÈßÜ‚ÄßÈÞW §Äá ÈßùçÕxÞÈÞµáKßÜï. ©JçøLcX ¦ÕÖcÎáæICßÜᢠµÏxáÎÄß ²ÞVÁV µâ¿ßÏÄÞÃí, ÕßÜ-Ïß¿ß‚ßW ÕÜßæÏÞø{çÕÞ{¢ Ä¿Eá ÈßVJÞX ØÙÞϵÎÞÏÄí.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...