Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 31, 2012

പിടകോഴി പ്രസവിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ട് !!
(µÞØVçµÞ¿í): Õà¿ßæa ÕøÞLÏßW ÕàGáµÞV çÈÞAßÈßWæA çµÞÝß dÉØÕß‚á. ²µíç¿ÞÌV 27Èí ææÕµßGí ¥FøçÏÞæ¿ÏÞÃí Ø¢ÍÕ¢. ºàçÎÈßÏßæÜ ÉáÜßÏKâøßæÜ ¿ß.Éß. ÍøÄæa ÕàGßæÜ çµÞÝßÏÞÃí dÉØÕß‚Äí.µá¿á¢ÌdÖà ÕÝß ÜÍß‚ ÎáGçAÞÝßÏÞÃí dÉØÕß‚Äí. ²øá ÕV×¢ ÎáXÉí ÜÍß‚ §ì çµÞÝß ÎáGÏßGÞW ¥¿ÏßøßAÞù߈. ®ˆÞ ÆßÕØÕᢠÎáGÏß¿ÞùáæIKÞÃí ÕàGáµÞV ÉùÏáKÄí. §KæÜ ææÕµßGí Õà¿ßæa ÎáXÕÖæJ ÄùÏßÜÞÃí çµÞÝß dÉØÕß‚Äí. §ì ØÎÏ¢ ÕàGáµÞV §ÄßÈá ØÎàÉJÞÏß §øßAáKáIÞÏßøáKá.æÉÞAßZ æµÞ¿ßçÏÞ¿á µâ¿ßÏÞÃí çµÞÝßAáEí ÉáùçJAá ÕKÄí. dÉØÕß‚ ©¿X ÄæK çµÞÝß ÉáùçJAá çÉÞÏß. µáEßæÈ ÄáÃßÏßW Õ‚í Ø¢øfß‚ßøßAáµÏÞÃßçMÞZ. çµÞÝß dÉØÕß‚áæÕK ÕßÕø¢ ÈßÎß×BZAµ¢ ÈÞ¿Þæµ É¿VKá. ²çGæù çÉV çµÞÝßæÏ µÞÃÞX ÉáÜßÏKâøßW ®Jß.


(courtesy:manorama)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...