Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 13, 2012

വെറ്റിനറി സയന്‍സ് പഠിക്കാം ?

ËßØßµíØí, æµÎßØíd¿ß, ÌçÏÞ{¼ß Õß×ÏBZ ®¿áJí ƒØí¿á ÉÞØÞÏÕVAí ÄßøæE-¿áAÞÕáK ¯xÕᢠÈÜï çµÞÝíØáµ{ßW ²KÞÃí æÕxßÈùß ØÏXØí. æÕxßÈùß ØÏXØí ¦XÁí ¦ÈßÎW ÙØíÌXÁùß ®KÞÃí çµÞÝíØßæa çÉøí. µâ¿áÄW ÉÀÈ¢ È¿JÞX ¦d·ÙßAáKÕVAí ÎÞØíxV ²ÞËí æÕxßÈùß ØÏXØá¢(m.v.sc), ¥ÄßÈá çÖ×¢ Éß®‚íÁß çµÞÝíØᢠ溇ÞÕáKÄÞÃí.- æÕxßÈùß, ¥d·ßAZ‚V ÏâÃßçÕÝíØßxßµ{áæ¿ µàÝßÜáU æÕxßÈùß çµÞ{¼áµZ ¦Ãí æÕxßÈùß çµÞÝíØáµZ ÈWµáKÄí. µNà×íÃV ²ÞËí ®Xd¿XØí ®µíØÞÎßçÈ×X È¿JáK Øíçxxí æÜÕW ®Xd¿XØí æ¿Øíxí ÉÞØÞÏßøßAâ, ²ÞçøÞ æÕxßÈùß çµÞ{¼ßçÜÏᢠ15% ØàxáµZ All India Pre – Veteninary Test (AIPVT) W ¦ÆcæJ ùÞCí çÈ¿ßÏÕVAí ÈWµßÏßøßAá¢.

çµø{JßW

The College of Veterinary and Animal Science at Mannuthi in Trissur 80 Øàxáµ{ÞÃí §ì çµÞ{¼ßW ©UÄí.çµø{ æÕxßÈùß ¦ÈßÎW ØÏXØßæa µàÝßÜáU ÉâçAÞ¿í æÕxßÈùß çµÞç{¼ßW (ÕÏÈÞ¿í) 40 ØàxáµZ ¦ÃáUÄí. §ì çµÞ{¼áµ{ßÜᢠÁßd·ß çµÞÝíØáµ{ÞÃáUÄí.
çÏÞ·cÄ ê §¢±à×í, ËßØßµíØí, æµÎßØíd¿ß, ÌçÏÞ{¼ß Õß×ÏB{ßW 50% ÎÞVAí çÈ¿ß ƒØí¿á ÉÞØÞÏÕVAí ¥çÉfßAÞ¢.

ÄÎßÝíÈÞGßW

Madras Vettinary College Chennai, Vettinary College and Research Institute, Namakkal. §ì øIá çµÞ{¼áµ{ᢠÄÎßÝíÈÞ¿í æÕxßÈùß ¦XÁí ¦ÈßÎW ØÏXØí ÏâÃßçÕÝíØßxßÏáæ¿ µàÝßW ÕøáKá.ƒØí¿á ÎÞVAßæÈ ¥¿ßØíÅÞÈÎÞAßÏÞÃí  ¥ÁíÎß×X. www.tanuvas.ac.inn ®K èØxí ØwVÖßAáµ.ÄÎßÝí ÈÞGßW ÈßKáU ÕßÆcÞVÅßµZAí ÎÞdÄÎÞÃí ¥ÁíÎß×X ³Z §Lc dÉß æÕxßÈùß æ¿Øíxí ( AIPVT) ÈáU çÏÞ·cÄ ËßØßµíØí, æµÎßØíd¿ß, ÌçÏÞ{¼ß, §¢±à×í Õß×ÏB{ßW 50% ÎÞVçAÞæ¿ ƒØí¿á.

AIPVT – ÉøàfÞ øàÄß

ÎâKá ÎÃßAâùÞÃí ÉøàfÞØÎÏ¢. 200 ÎZGßMßZ çºÞÏíØí çºÞÆcBZ ©IÞÏßøßAá¢. 80 çºÞÆcBZ ÌçÏÞ{¼ß ¥Çßµøß‚áUÕÏÞÃí. ËßØßµíØßÈᢠæµÎßØíd¿ßAᢠ60 ÎÞVAá ÕàÄÎÞÃí çºÞÆc¢. ²ÞçøÞ Öøß ©JøJßÈᢠÎâKá ÎÞVAá ÕàÄÎÞÃí ÈWµáKÄí. æÄxÞÏ ©JøJßÈá ²øá ÎÞVAí µáùÏáKÄÞÃí. 
ÁßæØÌV, ¼ÈáÕøß ÎÞØB{ßW çÈÞGßËßçA×X dÉÄàfßAÞÕáKÄÞÃí. www.vci – india.in ®K èØxí µÞÃáµ.
æÕxßÈùß ØÏXØí ¦XÁí ¥ÈßW ÙØíÌXÁùß Áßd·ß çµÞ-ÝíØí ÉÞTÞÏÕVAí ©KÄÕßÆcÞÍcÞØJßÈáU ÈßøÕÇß ¥ÕØøBZ ©Ií. ÈßøÕÇß æÕxßÈùß çµÞ{¼áµZ M.V.sc çµÞÝíØí ÈWµáKáIí. ÎHâJß çµÞ{¼á¢ Éß®‚íÁß çdÉÞd·Þ¢ ÈWµáKáIí.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...