Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 29, 2012

സോളാര്‍ വൈദ്യുതി ; അപേക്ഷിക്കാം. !!


çÎWAâøÏßW ÈßKá ææÕÆcáÄß ©WÉÞÆßMßAÞÈÞÏß Õà¿áµ{ßW ØÌíØßÁßçÏÞ¿áµâ¿ß çØÞ{ÞV ÉÞÈÜáµZ ØíÅÞÉßAÞX ¥ÈVGí ÕÝß §çMÞZ ¥çÉfßAÞ¢.  ²øá µßçÜÞÕÞGí çÖ×ßÏáU çØÞ{ÞV ÉÕV ÉïÞaáµ{ÞÃí Õà¿áµ{ßW ¥ÈáÕÆßAáKÄí.  §ÄßW ÈßKá dÉÄßÆßÈ¢ ÈÞÜáÏâÃßxí ææÕÆcáÄß ©WÉÞÆßMßAÞX µÝßÏá¢.¯µçÆÖ¢ øIø Üf¢ øâÉ æºÜÕá dÉÄàfßAáK ÉïÞaßÈí 1.2 Üf¢ øâÉ çµdw _ Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞøáµZ ØÌíØßÁßÏÞÏß ¥ÈáÕÆßAá¢. ·áÃçÍÞµíÄã ÕßÙßÄÎÞÏß 1.3 ÜfÎÞÃí ©ÉçÍÞµíÄÞAZ Îá¿çAIßÕøßµ. 39,000 øâÉ ÕàÄÎÞÃí ³çøÞ ÉïÞaßÈáÎáU Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞøßæa ØÌíØßÁß-.  81,000 øâÉ, ¥æÜïCßW ÕßÜÏáæ¿ 30 ÖÄÎÞÈÎÞÃí çµdwØVAÞøßæa ÕßÙßÄÎÞÏß ÜÍßAáµ.  ¥ÈVGßW ÈßKí ¥ÈáÎÄß ÜÍß‚çÖ×¢, ÉÞøOçøcÄø ªV¼ ÕµáMßæa ÎÞÈÆímBZ ¥ÈáØøß‚á ÈßVÎßAáK ÉïÞaáµZçA ØÌíØßÁß ÜÍßAáµÏáUâ.¦Æc¢ ¥çÉfßAáK ÉÄßÈÞÏßø¢ Õà¿áµZAí ØÌíØßÁß ÈWµÞÈÞÃí ØVAÞV ÄàøáÎÞÈ¢.  ¥çÉfÞ çËÞ¢ ¥ÈVGßæa æÕÌíææØxßW ÈßKá ÁìYçÜÞÁí 溇ޢ. ÕßÜÞØ¢: www.anert.gov.in. ¥ÈVGí ÁÏùµí¿ùáæ¿ çÉøßW ®¿áJ 500 øâÉÏáæ¿ ÁßÁß ØÙßÄÎÞÃí ¥çÉfµZ ÈWçµIÄí.  Äßøß‚ùßÏW µÞVÁßæa ØbÏ¢ ØÞfcæM¿áJßÏ ÉµVMí, ¥ÕØÞÈ¢ ÜÍß‚ ææÕÆcáÄß ÌßÜïßæa ɵVMí, ØbL¢ çÎWÕßÜÞØ¢ ®ÝáÄß ¥FáøâÉÏáæ¿ ØíxÞ¢Éí ÉÄß‚ µÕV ®KßÕÏᢠ¥çÉfçÏÞæ¿ÞM¢ ØÎVMßAâ. ¥çÉfµZ ¥ÏÏíçAI ÕßÜÞØ¢: ÁÏùµí¿V, ¥ÈVGí, èÄAÞ¿í Éß², ÄßøáÕÈLÉáø¢ê695014.çØÞ{ÞV ÉÞÈÜáµZ ØíÅÞÉßAáKÄßÈí ÈßÝW ÕàÝÞæÄ ØâøcdɵÞÖ¢ ÜÍßAáK 15 ºÄáødÖ ÎàxV ØíÅÜ¢ ¦ÕÖcÎÞÃí. ÌÞxùß ØíçxÞçù¼í Ø¢ÕßÇÞÈçJÞ¿áµâ¿ßÏ ³Ëíd·ßÁí ÉïÞaáµ{ÞÃí ØíÅÞÉßAáµ. ÉïÞaßÈí ¥FáÕV×¢ ÕÞùIßÏáIÞÕá¢.  20 ÎáÄW 25 ÕV×¢ Õæø ¦ÏáTí dÉÄàfßAáK ÌÞxùßµZ ©ÉçÏÞ·ßAÃæÎKᢠÈßVçÆÖÎáIí.  ÈßVÎÞÃJßÜßøßAáK Õà¿áµZAÞÏᢠ¥çÉf ÈWµÞ¢. ÁßØ¢Ìùßȵ¢ ÕàGáÈOV ¥ÈVGßæÈ ¥ùßÏßAâ.ææÕÆcáÄß dÉÄßØtß øâfÎÞÏß ÕøáK ØÞÙºøcJßW ¨ ÉiÄßÏßÜâæ¿ ØíÅÞÉßAáK ùâËíç¿ÞMí çØÞ{ÞV ÉïÞaáµ{ßÜâæ¿ 10 æηÞÕÞGí ææÕÆcáÄß ©WÉÞÆÈÎÞÃí Ø¢ØíÅÞÈ¢ ÜfcÎß¿áKÄí. §JøJßÜáU øÞ¼cæJ ¦Æc ÉiÄßÏÞÃßÄí.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...