Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 09, 2012

ദാഹ ജലം നല്‍കുന്ന "കരിമാരുത് " മരം !

µøßÎøáÄí ÎøJßæa Ä¿ßAáUßW ÈßKᢠæÕU¢ ºàxßæJùßAáKá.

ÎøáÍâÎßÏßæÜ ÈàøáùÕæÏK çÉÞæÜ µÞ¿ßÈáUßW ÆÞÙß‚á ÕÜÏáKÕVAí ¼Ü¢ ÈWµáµÏÞÃí µøßÎøáÄí. Ä¿ßAáUßW Øâfß‚áÕ‚ßøßAáK ¼ÜÎÞÃí ¨ Îø¢ ØNÞÈßAáKÄí. æºùßÏ ºÕVMáU æÕU¢ ÕÏùßæÜ ÉÜ ¥Øá~BZ §ˆÞÄÞAáKÄßÈᢠÉxßÏ ÎøáKÞæÃKí ¦ÆßÕÞØßµZ ÉùÏáKá.

¦VdÆ §ÜæÉÞÝßÏᢠµÞ¿áµ{ßÜÞÃí ¨ Îø¢ ÇÞøÞ{ÎÞÏß µÞÃáµ.ÎÝ µáùÕá{{ ÕÏÈÞ¿ßæa µßÝAX æºøáÕáµ{ßÜÞÃí §ÜæÉÞÝßÏáK ÎøBZ ÇÞøÞ{ÎÞÏß µÞÃáµ. µøßÎøáÄᢠ§JøJßÜá{{ §ÜæÉÞÝßÏᢠÎøÎÞÃí. ÎøJßæa Ä¿ßÏßÜÞÃí ¼Ü¢ Øâfß‚áÕ‚ßøßAáKÄí. ÜàxùáµÃAßÈá æÕU¢ ÎøJßÈáUßÜáIÞµá¢. Ä¿ßÏßW µáù‚í Ä¿ß‚áÈßWAáK ÍÞ·Jí æºJßÏÞW æÕU¢ èÉMßW ÈßæKK çÉÞæÜ ºàxßæJùßAá¢.

ÕÏÈÞ¿X ÎøB{áæ¿ µàVJß µ¿Wµ¿JáKÄßW ÕàGßAᢠçÄAßÈᢠºwÈJßÈáæÎÞM¢ ÈßK ÎøÎÞÃí µøßÎøáÄí. ©ùMá{{ Ȉ ÕÜáMÎá{{ ÎøÎÞÃí µøßÎøáÄí. Îø¢ ÎâJí µÝßEÞW æÄÞÜß æµÞ‚í æµÞ‚í µGµ{ÞÏß (çdµÞAèÁW ÌÞVAí) ÎÞùá¢.

æÉÞÝßE §ÜµZ ÎøJßæa ºáÕGßW µâ¿ßµß¿AáKÄí çÕÈWµÞÜJí Äà É¿øÞX ØÞÇcÄÏáIÞAáKáIí. ¥Äá æµÞIí çÕÈWµÞÜJí ÄàÉß¿áJ¢ ©IÞÏÞÜᢠÎøæJ ØÞøÎÞÏß ÌÞÇßAÞÄßøßAÞX Ä¿ßÏßæÜ §ì µGµZ ØÙÞÏßAá¢. µøßÎøáÄßæÈ ÉÜÏßGᢠçÄOÞÕí ®KᢠÕß{ßAÞùáIí. ºßÜ ¦{áµZ ÎâAÞæÄ µøßÎøáÄßæÈ çÄOÞÕí ®K ÕcÄcØíÄ §ÈÎÞÏß æÄxßiøßAÞùáIí.

ÉÝϵÞÜJí Õà¿í ÈßVÎßAáKÄßÈÞÏß µøßÎøáÄßæa Ä¿ß ÕcÞɵÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ß‚ßøáKá. §ì¿í µâ¿áÄÜá{{ §ì ÎøJßÈí ÕßÜÏᢠ¯æùÏÞÃí. ÈÞÜí Îâܵ{ᢠÆàV¸ÞµãÄßÏßÜá{{ÄÞÃí §ÕÏáæ¿ µÞϵZ. Îø‚áÕGßW ÇÞøÞ{ÎÞÏß µÞϵZ ÕàÃí µß¿AáKÄᢠµÞÃÞ¢. æ¿VÎßÈÞÜßÏ dµßÃáçÜx ®K ØØc¼ÞÄßÏßW æÉ¿áKÕÏÞÃí µøßÎøáÄí. æÕpøáÄí, ÕÏÜxí ÈßùÎá{{ ÉâA{á{{ ÎÃß ÎøáÄí ®KßÕÏᢠ§çÄ ÕßÍÞ·JßW æÉ¿áKá. æÕ{{JßÈøßµßW Õ{øáK çÕæù §ÈJßW æÉG ÎøÎÞÃí ÈàV ÎøáÄí. ÎáXÉí ÈÞGßX ÉáùB{ßW ÕcÞɵÎÞÏß µIßøáK ÎøáÄí §Kí Äàæø µáùçÕ µÞÃÞÈá{{â. dÌßGà×áµÞøáæ¿ µÞÜJí ¼ßˆÏßW ÈßKí µøßÎøáÄí µ¿Wµ¿Jß æµÞIáçÉÞÏßGáIí. ÕÏÈÞ¿í, ÎáÄáÎÜ, ÌwßMâV çÎ~ܵ{ßW ÈßKá{{ Îø¢ æµÞIáçÉÞµáKÄßÈÞÏÞÃí ÕÏÈÞ¿í æùÏßWçÕ èÜÈßæÈ µáùß‚í dÌßGà×áµÞV ¦çÜ޺߂æÄKᢠÉùÏáKá.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...