Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 11, 2011

Varna Matsyngal

¥-Ü-CÞ-ø-Î-rc µ-Ï-xá-Î-Äß-Ïß-Üâ-æ¿- çµ-ø-{-Jß-æÜ- Î-rc-µV-×-µV- çµÞ-¿ß-µ-{á-æ¿- Õ-øá-ÎÞ-È-ÎÞ-Ãí Õ-øá¢-ÈÞ-{á-µ-{ßW- Ø-OÞ-Æß-AÞ-Èß-øß-Aá-K-Äí. Õß-Ü-çÏ-ùß-Ï- ¥-Ü-CÞ-ø-Î-rc-B-{á¢- Õß-çÆ-Öà-Ï- ÕV-Ã-Îrc-B-{á¢- Ø-Îá-dÆ-¼-Ü-ÕV-Ã-Î-rc-B-{á-ÎáZ-æM-æ¿- 250 ³-{¢- §-È-B-{á-æ¿- É-øß-ÉÞ-Ü-È-Õá¢- dÉ-¼-È-È-Õá¢- dÉ-µã-Ä-Õá¢- É-øß-º-Ï-æM-¿á-Já-K- ¨- Éá-ØíÄ-µ¢- ÕV-Ã-Î-rc-B-ç{Þ-æ¿Þ-M¢- Í-fcÞ-Õ-Öc-Jß-Èá-Ä-µá-K- Õ-{V-Já-Î-rc-B-{á-æ¿- Ø-Õß-çÖ-×-Ä-µ-{á¢- Õß-Ö-Æà-µ-øß-Aá-Ká. Õà-Gá-Îá-x-æJ- ÎàX-µá-{¢- Îá-ÄW- ÕcÞ-Õ-ØÞ-Ïß-µ- ËÞ-Îß-Bß-Èá-Õ-æø- Ø-ÙÞ-Ï-µ-ÎÞ-µá-K- ÎàX-µã-×ß-Ïùß-Õá-µZ- §-Äß-Üá-Ií. Øíµâ-Z- êçµÞ-{-¼í Õß-ÆcÞV-jß-µ-Z-Aí É-À-È-Jß-Èá¢- çdÉÞ-¼-µíxá-µZ- Ä-ÏÞ-ùÞ-Aá-K-Äß-Èá¢- Ø-ÙÞ-Ï-µ¢. §-dÄÏá¢- ÕV-Ã-ºß-dÄ-B-ç{Þ-æ¿- Ø-Î-d·-ÎÞ-Ïß- ÎàX-µã-×ß-Ï-ùß-Õá-µ-Z- dÉ-Äß-É-Æß-Aá-K- ²-øá- Éá-ØíÄ-µ¢- Î-Ü-ÏÞ-{-JßW- çÕ-æù-Ïß-ˆ. For More Click here (courtesy: Manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...